?

Log in

No account? Create an account
New_Age
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, March 30th, 2010

Time Event
2:59p
Предстоятель и председатель решили нарушить Конституцию
В ходе поездки в Харьков 26-27 марта предстоятеля Украинской православной церкви (Московский патриархат) митрополита Владимира и его встречи с председателем Харьковского облсовета Сергеем Черновым было принято решение об инициировании введения курса православия в школах (т.е. звучит как необходимость инициирования(!)) - сообщают нам СМИ

Нечто подобное пытались провернуть в России, что вызвало резкую реакцию общества, особенно в научных кругах.

А вот выдержка из Конституции Украины:

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

продолжение здесь

<< Previous Day 2010/03/30
[Calendar]
Next Day >>
Украинская группа Доброй воли   About LiveJournal.com